Department of Asian Studies

Section of Turkic Studies

PROF. DR. HENRYK JANKOWSKIBOOKS

1987


Détermination participiale dans les langues ouraliennes et altaïques choisies. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [with a Polish summary, 165 pages].1992


Gramatyka języka krymskotatarskiego [A Crimean Tatar grammar]. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [xviii + 421 pages + 29 photographs + English summary, 453–455].2000


[co-authored by Czesław Łapicz] Klucz do raju. Księga Tatarów litewsko-polskich z XVIII wieku [Key to Paradise. A 18th century manuscript of Lithuanian-Polish Tatars. Translation into Polish with notes and comments]. Warszawa: Dialog [256 pages].2006


A Historical-Etymological Dictionary of Pre-Russian Habitation Names of the Crimea. Leiden, Boston: Brill, vi + 1 298 pages, including 4 maps [= Handbook of Oriental Studies, Section viii, Volume 15]. Reviewed by: Imre Baski: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae. 61, 3 (2008), 385–396; Marek Stachowski: Studia Etymologica Cracoviensia 13 (2008), 201–207.2010


Język krymskotatarski. Warszawa: Wydawnictwo Akademickie Dialog [373 pages]. Reviewed by: Niyar Qurtbilal. 2010. Leh Dilinde Yayınlanmış «Kırım Tatar Dili» Kitabı Hakkında, Emel 233/2010, 19–22.2011


[co-authored by Gülayhan Aqtay] Słownik kazachsko-polski [A Kazakh-Polish dictionary]. Kraków: Księgarnia Akademicka [640 pages].2015


[co-authored with Gulayhan Aqtay] A Crimean Karaim-English dictionary. 10,000 entries. Poznań: Department of Asian Studies, Faculty of Modern Languages and Literatures, Adam Mickiewicz University in Poznań [= Prace Karaimoznawcze 2].[co-authored with Gulayhan Aqtay and Zuzanna Grzywacz] Kazakh for beginners in 15 units. Poznań: Katedra Studiów Azjatyckich UAM [= Języki Azji 9].2019


[co-authored by Gulayhan Aqtay, Dorota Cegiołka, Tülay Çulha and Michał Németh] The Crimean Karaim Bible Vol. 1: Critical edition of the Pentateuch, Five Scrolls, Psalms, Proverbs, Job, Daniel, Ezra and Nehemiah. Vol. 2: Translation. Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, xlvi + 1174 pages.EDITIONS

1998


Z Mekki do Poznania. Materiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej Poznań 9–10, czerwca 1997 [From Mecca to Poznań. Proceedings of the 5th Conference of Polish Arabists, Poznań, 9–10 June 1997]. Poznań: Katedra Orientalistyki i Bałtologii UAM [xviii + 294 pages].Reviewed by: Marek M. Dziekan: Studia Arabistyczne i Islamistyczne 7 (1999), 133–135.2004


[co-edited by: Mariola Abkowicz, in co-operation with Irena Jaroszyńska] Karaj Kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie. Nasledie karaimov v sovremennoj Evrope. Heritage of Karaims in Present Europe. Wrocław: Bitik [329 pages].2013


Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM [132 pages].Editor of the series Turkic Studies: http://www.turkicstudies.amu.edu.pl


Member of the editorial board of the journal Karaite Archives: http://karaitearchives.amu.edu.plARTICLES, REVIEWS

1983


Még egyszer az istenadtá-ról [On the construction istenadta], Magyar Nyelv 79, 4 (1983), 458–461.1984


Review of: Gerhard Doerfer, Semih Tezcan. 1980. Wörterbuch des Chaladsch (Dialekt von Harrāb). Budapest: Akadémiai Kiadó: Lingua Posnaniensis 26 (1984), 197–199.1985


Review of: K. Haneda, A. Ganjelu. 1979. Tabrizi Vocabulary. An Azeri Turkish Dialect in Iran. Tokyo: Institute for the Study of Languages and Cultures of Asia and Africa: Lingua Posnaniensis 27 (1985), 150–152.1986


Case Marking in Natural Languages, Lingua Posnaniensis 29 (1986), 129–146.1987


The Opposition Inclusive/Exclusive as a Grammatical Category in the Turkic Languages, Ural-Altaic Yearbook 59 (1987), 97–106.Powstanie gramatycznej kategorii czasu w językach uralo-ałtajskich [Grammatisation of tense category in Ural-Altaic languages], Sprawozdania PAN. Oddział w Krakowie 28 [1984] (1987), 89–91.Review of: Erhard Schiefer. 1983. Überlegungen zur Tauglichkeit des Passifbegriffs und bisheriger Passivuntersuchungen, mit Besonderer Berücksichtigung finnisch-ugrischer Sprachen. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Lingua Posnaniensis, 28 (1987), 180–184.Review of: Klaus Röhrborn, Wolfgang Veenker (eds). 1983. Sprachen des Buddhismus in Zentralasien. Vorträge des Hamburgerer Symposions vom 2. Juli bis 5. Juli 1981. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Lingua Posnaniensis 28 (1987), 184–190 [co-authored by Witold Stefański].Review of: Klaus Röhrborn, Wolfgang Veenker (eds) . 1985. Runen, Tamġas und Graffiti aus Asien und Osteuropa. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Lingua Posnaniensis 30 (1987), 172–175.Review of: Wolfgang Veenker (ed.). 1985. Dialectologia Uralica. Materialien des ersten internationalen Symposions zur Dialektologie der uralischen Sprachen, 4-7 September 1984 in Hamburg. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Lingua Posnaniensis 30 (1987), 175–179.1989


A Bibliography of Polish Contributions to Uralic Linguistics, Ural-Altaic Yearbook 61 (1989), 43–54.A -t, -tt deverbális képző származékai és szófaji hovatartozásuk [-t, -tt suffixal derivation and parsing], Magyar Nyelv 85,1 (1989), 86–91.Central Vowels and Vowel Harmony, Mitteilungen der Societas Uralo-Altaica 8 (1989), 85-89.Najstarsze rękopisy tureckie w zbiorach poznańskich [Manuscripts of two oldest Turkish plays in a Poznań collection], Sprawozdania PTPN. Wydział Filologiczno-Filozoficzny 104 [1987] (1989, 37–39.Word Order in Iraqi Arabic, Lingua Posnaniensis 32–33 (1989–1990), 109–112.Review of: Erika Hitzigrath Gilson. 1987. The Turkish Grammar of Thomas Vaughan. Ottoman-Turkish at the End of the XVIIth Century According to an English “Transkriptionstext”. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Folia Linguistica Historica, 10,1–2 (1989), 319–323.Review of: Soo Young Park. 1987. Vergleichende Analyse der Satzgliedstellung im Deutschen, Ungarischen und Koreanischen. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Lingua Posnaniensis 32–33 (1989-1990), 309-312.1990


Dzierżawczość [Possession]: Jerzy Pogonowski, Tadeusz Zgółka (eds). 1990. Struktura logiczna rozumowań lingwistycznych. Poznań: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 11–25.Język krymskotatarski w ZSRR. Stan badań i oświaty [The Crimean Tatar language in the Soviet Union. State of research and education], Przegląd Orientalistyczny 1–2 (1990), 141–144.Kialakul-e a ‘Krím’ népnév? [Will the ethnic name ‘Krym’ rise?], Keletkutatás 1990, 2, 89–91.

Review of: S. A. Asanov, A. N. Garkavec, S. M. Useinov. 1988. Qrymtatardža-rusča lugat. Krymskotatarsko-russkij slovar’. Kiev: Radjans’ka Škola: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 44, 3 (1990), 409–414.1991


‘Allahu akbar’ új erővel litván földön [Allahu akbar in Lithuania again], Keletkutatás 1991, 2, 97–99.

Honfoglaló krími tatárok [Crimean Tatars’ comeback to their homeland] Keletkutatás 1991,1, 71–80.

Review of: Ajder Memetov. 1990. Russko-krymskotatarskij razgovornik. Simferopol’: Tavrija: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 45, 1 (1991), 159–163.Review of: A. N. Garkavec. 1988. Ana Tili. Kiev: Radjans’ka Škola: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 44, 1 (1991), 163–166.1992


On Crimean Tatar Toponymy: Géza Bethlenfalvy, Ágnes Birtalan (et al. eds). 1992. Altaic Religious Beliefs and Practices. Proceedings of the 33rd Meeting of the PIAC, Budapest, June 24-29, 1990. Budapest: Research Group for Altaic Studies, 179–182 + 4 maps.Szadri, Möhemmed: Szerdahelyi István (ed.). 1992. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 14 sváb–Szy. Budapest: Akadémiai Kiadó, 88.Szejfi, Fatih: Szerdahelyi István (ed.). 1992. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 14 sváb–Szy. Budapest: Akadémiai Kiadó, 214.Szeutova, Szabrije: Szerdahelyi István (ed.). 1992. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 14 sváb–Szy. Budapest: Akadémiai Kiadó, 320-321.Szulejman, Löman: Szerdahelyi István (ed.). 1992. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 14 sváb–Szy. Budapest: Akadémiai Kiadó, 823.1993


Egy új fehéroroszországi tatár kiadvány margójára [On the margins of a new Belarusian Tatar publication], Keletkutatás 1993, 1, 61–62.In memoriam István Mándoky Kongur, [Obituary and a bibliography of István Mándoky Kongur’s linguistic works] Journal of Turkology 1, 2 (1993), 327–332.Taktas, Hadi: Szerdahelyi István (ed). 1993. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 71–72.tatár irodalom [Tatar literature]: Szerdahelyi István (ed). Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 220–222.Terdzsiman: Szerdahelyi István (ed). Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 331–332.Tincsurin, Kerim: Szerdahelyi István (ed). 1993. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 525.Tolimbaj, Omer: Szerdahelyi István (ed). 1993. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 596–597.Töhvetullin, Rafail: Szerdahelyi István (ed). 1993. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 587.Török-tatár nyelvi kölcsönhatás Dobrudzsában [Turkish-Tatar language contacts in Dobrudja], Keletkutatás 1993, 2, 108–115.Tufan, Heszen: Szerdahelyi István (ed). 1993. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 934–935.Tukaj, Abdulla: Szerdahelyi István (ed). 1993. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 15 Taa–tz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 937–938.Review of: G. Durmuşoğlu (et al. eds). 1990. Dilbilim Araştırmaları. Ankara: Hitit Yayınevi: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 46, 2–3 (1992–1993), 384–387.Review of: È. B. Salzynmaa. 1991. Russko-tuvinskij razgovornik/ Orus-tyva čugaa nomu. Kyzyl: Tuvinskoe Knižnoe Izdatel’stvo: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 46, 2–3 (1992–1993), 387–388.Review of: Mixail Firkovič. 1991. Men" karajčè ürjanjam. Vilnius [handwritten, copied bound and distributed by the author]: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 46, 2–3 (1992–1993), 388–393.Review of: György Hazai (ed.). 1990. Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Teil 1. Wiesbaden: O. Harrassowitz. [= Bibliotheca Orientalis Hungarica 31]: Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 46, 2–3 (1992–1993), 402–412 [also in Hungarian, see below].Review of: György Hazai (ed.). 1990. Handbuch der türkischen Sprachwissenschaft. Teil 1. Wiesbaden: O. Harrassowitz. [= Bibliotheca Orientalis Hungarica 31]: Keletkutatás 1993, 1, 66–78 [also in English, see above].1994


The Idea of Individualization and Generalization in Turkic Languages, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 47, 1–2 (1994), 113–127.Jak Krymscy Karaimowie czytają pataḥ i co z tego wynika? [How do the Crimean Karaims read the Pataḥ and what does it imply?]: Elżbieta Górska, Barbara Ostafin (eds). 1994. Studia Orientalia Thaddeo Lewicki oblata. Materiały sesji naukowej poświęconej pamięci Profesora Tadeusza Lewickiego, Kraków, 17–18 listopada 1993 [Materials of the symposium in memory of Professor Tadeusz Lewicki, Cracov, November 17–18th, 1993]. Kraków: The Enigma Press, 107–114.Mongolian Loanwords in the Crimean Toponymy: Ingeborg Baldauf, Michael Friedrich (eds). 1994. Bamberger Zentralasienstudien. Konferenzakten ESCAS IV Bamberg 8.–12. Oktober 1991 [= Islamkundliche Untersuchungen 185]. Berlin: Klaus Schwarz, 61–73.Notes on Bekir Çobanzade’s Life and Activity in Hungary (with the publication of a new document), Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 47, 1–2 (1994), 129–141.Uszman, Hatib: Szerdahelyi István (ed). 1994. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 16 U–Vidz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 207–208.Utiz-Imeni: Szerdahelyi István (ed). 1994. Világirodalmi Lexikon. [Encyclopedia of world’s literature]. Vol. 16 U–Vidz. Budapest: Akadémiai Kiadó, 246.1995


A Polish Tatar Ziker, Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 48, 3 (1995), 405–420.Progressive Aspect in Dobrudja Tatar, Rocznik Orientalistyczny 49, 2 (1995), 101–109. Read in PDFPDF FILESala in Crimean Habitation Places, Studia Turcologica Cracoviensia 1 (1995), 15–21.Tatar Come-back to the Crimea, Linguistic and Oriental Studies from Poznań 2 (1995), 113–123.Review of: Aleksander Dubiński. 1994. Caraimica. Prace karaimoznawcze. Warszawa: Dialog: Türk 521 (1995), 509–516.1996


Tło socjolingwistyczne kazachskiej ustawy o języku [Sociolinguistic background of Kazakh language reform; with a Russian summary]: Stanisław Ciesielski and Antoni Kuczyński (eds). 1996. Polacy w Kazachstanie. Historia i współczesność. Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, 557–570.Yeni Yayımlanan Karay Dua Kitapları [Two recent publications of Karaim prayers, with review of: Firkovičius, Mykolas. 1993, 1994. Karaj Koltchalary. Vilnius. David' Bijnin' Machtav čozmachlary. Vilnius: Danielius: Türk Dünyası, 1 (1996), 262–271.1997


Assessment of the Structural Development of Turkic Languages: M. X. Xasanov (et al. eds). 1997 [1992]. Languages, Spiritual Culture and History of Türks: Traditions and Contemporaneity. International Conference Proceedings. Vol 1. Kazan: Academy of Sciences of Tatarstan, 259–261.A Bible Translation into the Northern Crimean Dialect of Karaim, Studia Orientalia 82 (1997), 1–84.Nazwy osobowe Tatarów litewsko-polskich [Personal names of Lithuanian-Polish Tatars], Rocznik Tatarów Polskich 4 (1997), 59–90.Tama and Tamaq in Crimean Place Names, Folia Orientalia 33 (1997), 59–64.Review of: Lars Johanson. 1992. Strukturelle Faktoren in türkischen Sprachkontakten. Stuttgart: F. Steiner. [= Sitzungberichte der Wissenschaftlichen Gesellschaft an der Johann Wolfgang Goethe-Universität Frankfurt am Main 39, 5, 167–299]: Philologia Fenno-Ugrica 2–3 (1996–1997), 175–183.Review of: Marcel Erdal, Semih Tezcan (eds). 1995. Beläk Bitig. Sprachstudien für Gerhard Doerfer zum 75. Geburtstag. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Orientalistische Literaturzeitung 92 (1997), 378–383.1998


Etymology of the Polish-Lithuanian-Byelorussian Tatar Name Lehimberdi, Studia Etymologica Cracoviensia 3 (1998), 13–16.Językoznawcze mity o języku arabskim [Fallacies in linguistic theories of Arabic language system; with an English abstract]: Henryk Jankowski (ed.). 1998. Z Mekki do Poznania. Materaiały 5. Ogólnopolskiej Konferencji Arabistycznej Poznań 9–10, czerwca 1997. Poznań: Katedra Orientalistyki i Bałtologii UAM, 135–140.On Polish Tatar Names Mucha and Muchohon, Studia Turcologica Cracoviensia 5 (1998), 135–140.Prospects for the Development of Middle Eastern and Central Asian Studies in Poznań: Stanisław Puppel (ed.). 1998. Scripta Manent. Poznań: Wydział Neofilologii UAM, 377–383.Review of: Ekrem Čaušević. 1996. Gramatika suvremenoga turskog jezika. [A grammar of the Modern Turkish language]. Zagreb: Hrvatska Sveučilišna Naklada: Türk Dilleri Araştırmaları 8 (1998), 229–240.Review of: Hendrik. E. Boeschoten. 1995. Türkische Lesebuch. Zeitgenössische Literatur und Grammatik. Wiesbaden: O. Harrassowitz. [= Turcologica 22]: Orientalistische Literaturzeitung 93 (1998), 78–82.Review of: Sigrid Kleinmichel, Atabai Schumanijasow. 1995. Übungsbuch Usbekisch. Lexik und Grammatik. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Orientalistische Literaturzeitung 93 (1998), 538–544.1999


Contributions to Manchu-Tungusic Studies from Russia [introduction and edition of four Russian papers], Linguistic and Oriental Studies from Poznań 4 (1999), 7–8.Polonya Tatarlarının Adları, 3. Uluslar Arası Türk Dil Kurultayı 1996, Ankara: Türk Dil Kurumu, 569–576.Review of: Lei Xuanchun, Chen Zongzhen 1992. Xibu yugu han cidian. Chengdu: Sichuan Minzu Chubanshe: Linguistic and Oriental Studies from Poznań 3 (1999), 246–249 [co-authored by Halina Wasilewska].Review of: Studia Etymologica Cracoviensia Vol. I–III, ed. by Marek Stachowski: Linguistic and Oriental Studies from Poznań 4 (1999), 130–132.2000


Crimean Tatars and Noghais in Turkey, Türk Dilleri Araştırmaları 10 (2000), 113–131 + photos 231–234 [the same in Polish, see below],also: www.iccrimea.org/scholarly/jankowski.html.Tatarzy i Nogajowie w Turcji, Rocznik Tatarów Polskich 6 (2000), 118–126 [Polish version of the article above].

Baskakov’s Classification of Noghai Dialects Revisited, Folia Orientalia 36 (2000), 149–157. Read in PDFPDF FILE2001


The Names of Habitation Places of Polish–Lithuanian Tatars: Józef Marcinkiewicz, Norbert Ostrowski (eds). 2001. Munera Linguistica et Philologica Michaeli Hasiuk Dedicata. Poznań: Katedra Skandynawistyki i Baltologii, 189–200.Zmiany na mapie językowej Kazachstanu i Kirgistanu. Podobieństwa i różnice [Changes on the linguistic map of Kazakhstan and Kyrgystan. Similarities and differences], Przegląd Orientalistyczny 1–2 (2001), 31–44 [for a Russian translation of this paper see 2005].2002


Nowy 5762 rok u Karaimów na Krymie [the new 5762 year among Crimean Karaims], Przegląd Orientalistyczny 1–2 (2002), 103–109.Reading Loose Sheets of Paper found among the Pages of Karaim Mejumas: L. Novoxvat’ko, O. Fedoruk (et al. eds). 2002. Karaïmy Galyča: Istorija ta kul’tura. Materialy Mižnarodnoï Konferenciï, Galyč 6–9 veresnja 2002. The Halych Karaims: History and Culture. Materials of International Conference, Halych, 6–9 of September 2002. Spolom: L’viv, Galyč, 142–155 [for a revised version of this paper see 2005].2003


A History of Oriental Studies in Poznań: Juha Janhunen and Asko Parpola (eds). 2003. Remota Relata. Essays on the History of Oriental Studies in Honour of Harry Halén. Helsinki, 87–102 [= Studia Orientalia 97].Islamic Components in the art. of Lithuanian-Polish-Belarusian Tatars: Jadwiga Pstrusińska, Piotr Stelmaszczyk (eds). 2003. Understanding Eurasia. From Ancient Times to the Present Day. Kraków: Księgarnia Akademicka, 71–92.)Read in PDFPDF FILEKrymscy Tatarzy a islam [Crimean Tatars and Islam]: Adnan Abbas (ed.). Zagadnienia współczesnego islamu. Issues in Contemporary Islam Prroceedings of the Academic Symposium, Poznań, October 14, 2002. Poznań: Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Katedra Orientalistyki, Zakład Arabistyki i Islamistyki, 115–124.On the Language Varieties of Karaims in the Crimea, Studia Orientalia 95 (2003), 109–130.Read in PDFPDF FILEPodpisy i formułki turkijskie w dokumentach polskotatarskich [Turkic signatures and formulae in the documents related to Polish Tatars], Sprawozdania z Posiedzeń Komisji Naukowych Polskiej Akademii Nauk Oddział w Krakowie 46/1 2002 (2003), 73–76.Polish-Lithuanian-Belarusian Tatar Documents, Materialia Turcica 24 (2003), 113–144.Read in PDFPDF FILEPosition of Karaim among the Turkic Languages, Studia Orientalia 95 (2003), 131–153 [including an appendix: A Bibliography of Publications on Karaims in Russia, Ukraine and France, 151–153].Read in PDFPDF FILE2004


The Contents of Katyk’s Mejuma: È. Tenišev (ed.). 2004. Tjurkskaja i smežnaja leksikologija i leksikografija. Sbornik k 70-letiju Kenesbaja Musaeva. Moskva: Rossijskaja Akademija Nauk. Institut Jazykoznanija, 103–119.Read in PDFPDF FILEKaraims of the Crimea and Eastern Europe – Some Questions of Ethnicity and Identification, Studia Orientalia 99 (2004), 83–92.Karaim Accounting in the Crimea: Mariola Abkowicz, Henryk Jankowski, in co-operation with Irena Jaroszyńska. (eds). 2004. Karaj Kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie. Nasledie karaimov v sovremennoj Evrope. Heritage of Karaims in Present Europe. Wrocław: Bitik, 196–203 [Also in Polish, below].Karaimska księgowość na Krymie: Mariola Abkowicz, Henryk Jankowski, in co-operation with Irena Jaroszyńska. (eds). 2004. Karaj Kiuńlari. Dziedzictwo narodu karaimskiego we współczesnej Europie. Nasledie karaimov v sovremennoj Evrope. Heritage of Karaims in Present Europe. Wrocław: Bitik, 46–53 [Also in English, above].Professor Edward Tryjarski, Rocznik Orientalistyczny 57, 2 (2004), 5–7.Qırım tatar tili jäne Orta Aziya qıpşaq tilderi, Türkologiya 5 (2004), 27–31.Wkład Zygmunta Abrahamowicza w historyczną toponimię Krymu [Zygmunt Abrahamowicz’s contribution to the study of the historical toponymy of the Crimea]: Ewa Siemieniec-Gołaś (ed.) 2004. Wśród jarłyków i fermanów. Materiały z sesji naukowej poświęconej pamięci Dra Zygmunta Abrahamowicza, Kraków 20 kwietnia 2004 r. Kraków: Księgarnia Akademicka, 51–62.2005


Kerlevüt in the Crimea and the Historical Ethnic Name Kürlevüt ~ Kürlü’üt, Rocznik Orientalistyczny 58, 1 (2005), 93–98.Read in PDFPDF FILEKırımdaki Tarihi Türk Dilleri: İsmail Akdoğan, Zuhal Yüksel. 2005. TİKA I. Uluslararası Türkoloji Sempozyumu 31.05–4.06.2004. Simferopol: T.C. Başbakanlık TİKA Türk İşbirliği ve Kalkınma İdaresi Başkanlığı, Kırım Devlet Mühendislik ve Pedagoji Üniversitesi, 1–5.Known and Unknown Crimean Tatar Languages – Notes on Cengiz Evirgen’s Glossary, Studia Turcologica Cracoviensia 10 (2005), 123–130.Mongolian Words in the Crimean Toponymy. Part II: K. N. Bičeldej, G. F. Blagova, A. V. Dybo (et al. eds). 2005. Altajskie jazyki i vostočnaja filologija. Pamjati È. R. Teniševa. Moskva: Vostočnaja Literatura RAN, 504–512.Peremeny na jazykovoj karte Kazaxstana i Kyrgystana. Sxodstva i različija, Shygys. Instytut Vostokovedenija im. R. B. Sulejmenova. 2005, 2, 80–89 [a translation into Russian of: Zmiany na mapie językowej Kazachstanu i Kirgistanu. Podobieństwa i różnice, 2005, by A. S. Abdraxmanov, see above].Reading Loose Sheets of Paper found among the Pages of Karaim Mejumas, Mediterranean Language Review 16 (2005), 145–166.Read in PDFPDF FILE2007


Orientalistyka poznańska [Oriental studies in Poznań]: Tadeusz Majda (ed.). 2007. Szkice z dziejów polskiej orientalistyki. Tom IV. Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, 127–170.Język kazachski [The Kazakh language]: Przegląd Orientalistyczny 1–2 (2007), 94–101.

2008


The Tatar Name of Sorok Tatary/Keturiasdešimt Totorių Discovered: Tamara Bairašauskaite, Halina Kobeckaitė, Galina Miškinienė (eds). 2008. Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. Orient in the Social Tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims. Orient w tradycji społeczeństwa litewskiego: Tatarzy i Karaimi. Ориент в общестенной традиции Великого княжества Литовского: татары и караимы. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, 147–157.Read in PDFPDF FILEThe Question of the Existence of the Crimean Karaim and its Relation to Western Karaim: Tamara Bairašauskaite, Halina Kobeckaitė, Galina Miškinienė (eds). 2008. Orientas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštijos visuomenės tradicijoje: totoriai ir karaimai. Orient in the Social Tradition of the Grand Duchy of Lithuania: Tatars and Karaims. Orient w tradycji społeczeństwa litewskiego: Tatarzy i Karaimi. Ориент в общестенной традиции Великого княжества Литовского: татары и караимы. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, 161–168.Review of: F. Š. Nurieva. 2004. Istoričeskie i lingvističeskie uslovija formirovanija tjurko-tatarskogo literaturnogo jazyka zolotoordynskogo perioda. Kazanʹ: Kazanskij gosudarstvennyj universitet: Rocznik Orientalistyczny 61, 1 (2008), 134–138.Review of: Mehmet Ölmez. 2007. Tuwinischer Wortschatz. Mit alttürkischen und mongolischen Parallelen. Tuvacanın Sözvarlığı. Eski Türkçe ve Moğolca Denkleriyle. Wiesbaden: O. Harrassowitz: Rocznik Orientalistyczny 61, 1 (2008), 138–142.2009


In memoriam Árpád Berta (1951–2008), Rocznik Orientalistyczny 62, 1 (2009), 256–258.Tradition and Modernity in Kazak Nomadism in Mongolia, Rocznik Orientalistyczny 62, 1 (2009), 48–57.Read in PDFPDF FILETranslations of the Bible into Karaim, Religion Compass, 3, 4 (2009), 502–523.Review of: İsmail Parlatır, György Hazai, Barbara Kellner-Heinkele. 2007. Catalogue of the Turkish Manuscripts in the Library of the Hungarian Academy of Sciences. Budapest: Hungarian Academy of Sciences, Turkish Academy of Sciences: Rocznik Orientalistyczny 62, 2 (2009), 126–128.2010


Orta Asya Türk Dillerinin Bazi Ortak Özellikleri [Some common features of the Central Asian Turkic languages], Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türkoloji Dergisi 17, 2 (2010) 131-142.Read in PDFPDF FILEO języku uzbeckim w Bucharze [Some remarks on Bukharan Uzbek]: Ewa Siemieniec-Gołaś, Jordanka Georgiewa-Okoń. 2010. Od Anatolii po Syberię. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 89-96.The Consonants ž ~ ǧ in Kazakh: E. Mańczak-Wohlfeld and B. Podolak (eds). 2010. Studies on the Turkic World. Festschrift in Honour of Stanisław Stachowski. Kraków: Jagiellonian University Press, 41-50.Read in PDFPDF FILETwo Crimean Karaim Financial Registers of the 18th Century, Archivum Ottomanicum 26 [2009] 2010, 17-39.Read in PDFPDF FILEReview of: S. G. Kljaštornyj, T. I. Sultanov. 2006. Staaten und Völker in den Steppen Eurasiens. Altertum und Mittelalter. Berlin: Schletzer Verlag: Rocznik Orientalistyczny 63, 2 (2010), 165-169.2011


Two Prayers for the Day of Atonement in Translation into the Luck-Halicz Dialect of Karaim: Dan D.Y. Shapira, Daniel Lasker (eds). 2011. Eastern European Karaites in the Last Generations. Jerusalem: Ben-Zvi Institute, The Hebrew University, 156–170.Read in PDFPDF FILE2012


10 lat turkologii w Poznaniu [Ten years of Turkology in Poznań], Przegląd Orientalistyczny 3–4 (2012). 142–148.Karaites in Two Manuscripts Called Mejuma, Jewish History Quarterly – Kwartalnik Historii Żydów 2, 244 (2012), 463–469. Read in PDFPDF FILEKazakh in contact with Russian in modern Kazakhstan, Turkic Languages, 16 (2012), 25–67 (http://www.turkiclanguages.com)Literatura krymskokaraimska [Crimean Karaim literature], Przegląd Orientalistyczny 1–2 (2012), 50–68. Read in PDFPDF FILENyelvi változások Budapesten [Language changes in Budapest]: Ilona Koutny, Mária Dávid, Szabolcs Németh, Paweł Kornatowski (eds). 2012. Magyar-lengyel kapcsolatok: kontrasztív nyelvészeti, irodalmi és kulturális kutatás. I. kötet – Kontakty węgiersko-polskie: kontrastywne badania językoznawcze, literackie i kulturalne. Tom I. Poznań: ProDruk, 55–58.Rounded–unrounded vowel harmony in Turkish: Éva Kincses-Nagy, Mónika Biacsi (eds). 2012. The Szeged Conference. Proceedings of the 15th International Conference on Turkish Linguistics held on August 20–22, 2010 in Szeged. Szeged: Department of Altaic Studies [= Studia Uralo-Altaica 49], 253–264. Read in PDFPDF FILE2013


Altaic languages and historical contact: Kim Juwon, Ko Dongho (eds). 2013. Current trends in Altaic linguistics. A Festschrift for Professor Emeritus Seong Baeg-in on his 80th birthday. Seoul: Altaic Society of Korea, 523–545. Read in PDFPDF FILEBikenesh Bakkal’s proverbs and some features of the sound system of Crimean Karaim: Nurettin Demir, Birsel Karakoç, Astrid Menz. 2014. Turcology and linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 237–251. Read in PDFPDF FILEBaytursınulı’s works on the Kazakh language – An attempt at assessment: Henryk Jankowski (ed.). 2013. Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 75–90. Read in PDFPDF FILECzasowniki posiłkowe w językach turkijskich [Auxiliary verbs in Turkic languages]: Tadeusz Majda (ed). 2013. Studia z dziejów i kultury ludów tureckich. Warszawa: Dialog, 129–142.

How to translate and not to translate Abay into a foreign language. Some notes on a translation of Abay’s work into Polish: D. J. Nöketayeva (ed.). 2013. Zäki Ahmetov jäne qazirgi qazaq ädebiyettanuwınıñ özekti mäseleleri. Halıqaralıq ğılımıy-teoriyalıq konferentsiya materialdarı (Almatı, 22. 11. 2013). Almatı: Qızdar Universiteti Baspası, 5–8.Imiennictwo Tatarów litewsko-polsko-białoruskich w dawnych dokumentach [Lithuanian-Polish-Belarusian Tatar names in old documents]: Joanna Kulwicka-Kamińska, Czesław Łapicz (eds). 2013. Tatarzy Wielkiego Księcia Litewskiego w historii, języku i kulturze. Toruń: Towarzystwo Naukowe w Toruniu, 149–163.

Karaim, Hebrew component in: Geoffrey Khan (et. al. ed.) 2013. Encyclopedia of Hebrew Language and Linguistics vol. 2 G–O. Leiden, Boston: Brill, 444–447.

Karaim mejumas in Eupatoria: Tatiana Pang, Simone-Christiane Raschmann, Gerd Winkelhane (eds). 2013. Unknown Treasures of the Altaic World in Libraries, Archives and Museums. 53rd Annual Meeting of the Permanent International Altaistic Conference, Institute of Oriental Manuscripts, RAS St. Petersburg, July 25–30, 2010. Berlin: Klaus Schwarz Verlag, 245–262. Read in PDFPDF FILE

Polityka językowa w Kazachstanie a postawy językowe ludności [Language policy in Kazakhstan and the attitudes of citizens]: Tadeusz Majda (ed.). 2013. Studia z dziejów i kultury ludów tureckich. Warszawa: Dialog, 143–153.

Ten years of Turkology in Poznań: Henryk Jankowski (ed.). 2013. Turkey, Kazakhstan and the Crimea. Ten years of Turkology in Poznań. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 9–17. Read in PDFPDF FILE

Turkic tūn ~ tun, tunġuč, tuŋġut ‘firstborn’;Kalmuk tuŋg˱ū ‘woman who bore only one child; mare after the first foal’ – an attempt at etymology: Hatice Şirin User, Bülent Gül (eds). 2013. Yalım Kaya Bitiği. Osman Fikri Sertkaya Armağanı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 345–354. Read in PDFPDF FILE

2014


Bikenesh Bakkal’s proverbs and some features of the sound system of Crimean Karaim: Nurettin Demir, Birsel Karakoç, Astrid Menz. 2014. Turcology and linguistics. Éva Ágnes Csató Festschrift. Ankara: Hacettepe Üniversitesi, 237–251.Ramstedt’s Noghay texts in Kotwicz’s collection: Agata Bareja-Starzyńska, Jan Rogala, Filip Majkowski (eds). 2014. A window onto the other. Contributions on the study of Mongolian, Turkic and Manchu-Tungusic peoples. languages and cultures dedicated to Jerzy Tulisow on the occasion of His seventieth birthday. Warszawa: Elipsa, 146–154.Similarities in some language strategies of Muslim Bosnians and Lithuanian Tatars: Tamara Bairašauskaitė, Galina Miškinienė (eds). Tiurkų istorija ir kultūra Lietuvoje. Turk’s history and culture in Lithuania. Истоия и культура тюрков в Литве. Vilnius: Vilniaus Universiteto Leidykla, 119–126.Two Karaim religious poems by Isaac ben Abraham Troki. Karaite Archives 2, 35–57.Wkład Hadży Seraji Szapszała do turkologii: tryb złożyczący i udział w Słowniku karaimsko-rosyjsko-polskim. Almanach Karaimski 3 (2014), 49–58.Review of: Michael Knüppel. 2012. Sprachtabus in tungusischen Sprachen und Dialekten. Am Beispiel von S. M. Širokogorovs „Tungus Dictionary“. Wiesbaden: Harrassowitz, 131 pp., Orientalistische Literturzeitung 109, 6 (2014), 496–499.2015


Crimean Turkish Karaim and the old North-Western Turkic tradition of the Karaites. Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae 68, 2 (2015), 199–214.Karaim and Krymchak: Lily Kahn, Aaron D. Rubin (eds). Handbook of Jewish Languages. Brill: Leiden, Boston, 451–488.Kazakh linguistics in Kazakhstan. An outline. Turkic Languages [2014], 18, 1–2, 128–158.Distinguishing Kipchak and Turkish words in Polish documents: Mańczak-Wohlfeld, Elżbieta, Barbara Podolak (eds). Words and dictionaries. A Festschrift for Professor Stanisław Stachowski on the Occasion of His 85th Birthday. Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, 139–148.Reconstruction of Old Kipchak: Proceedings of the 12th Seoul International Altaistic Conference. Multidimensional understandings of languages and cultures of Altaic Peoples. 16–19 July 2015. Seoul: The Altaic Society of Korea, Institute of Altaic Studies, SNU, 271–292.Selective bibliography of the studies on the Kazakh language [Turkic Studies 4: http://www.turkicstudies.amu.edu.pl].Review of: Lübke, Christian, Ilmira Miftakhova, Wolfram von Scheliha (eds). 2014. Geschichte der Slavia Asiatica. Quellenkundliche Probleme. Leipzig: Leipziger Universitätsverlag. In: Wiener Slavistisches Jahrbuch (Neue Folge) 3 (2015), 363–368.2016


Turkic loanwords in Nor-Nakhichevan Armenian. Iran and the Caucasus 20 (2016), 223–235.Crimean Tatar: Peter O. Müller, Ingeborg Ohnheiser, Susan Olsen, Franz Rainer (eds). Word-formation: An International handbook of the languages of Europe. Berlin, New York: De Gruyter Mouton. 3414-3432.Państwowość a język pokolenia Ałasz Ordy. Akymet Bajtursynuly i język humanistyki: Garczyk, Bartłomiej , Marszewski, Mariusz (eds). 550 lat Państwowości Kazachstanu. Szkice z dziejów. Poznań: Stowarzyszenie Współpracy Polska-Wschód, 123-131.Pisownia i wymowa krótkich samogłosek w zapożyczeniach arabskich w języku tureckim: Sadykhova, Arzu, Jakubowski, Filip (eds). Miscellanea Arabica Posnaniensia I. Poznań: Wydawnictwo Rys, 33-45.

2017


Crimean Tatar kinship terms formed with +pçe: Michał Németh, Barbara Podolak, Mateusz Urban (eds). Essays in the history of languages and linguistics dedicated to Marek Stachowski on the occasion of his 60th birthday. Kraków: Księgarnia Akademicka, 307–314.Karaim and Krymchak: Lily Kahn, Aaron D. Rubin (eds). Handbook of Jewish Languages. Revised and updated edition. Brill: Leiden, Boston, 453–489 [https://brill.com/abstract/book/edcoll/9789004359543/B9789004359543_015.xml].Some notes on Talat Tekin’s classification of Turkic languages: Osman Fikri Sertkaya (et al. eds). Prof. Dr. Talât Tekin Hatıra Kitabı. İstanbul: Çantay, 461–476. Read in PDFPDF FILETürkçedeki Arapça Alıntıların Ünlü Uyarlanması: Leyâ Karahan (ed.). Türklük Biliminin Ulu Çınarı. Zeynep Korkmaz Armağanı. Ankara: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü, 225–230.Review of: Ianbay, Iala. 2016. Krymchak Dictionary. Wiesbaden: Ben-Zvi Institute, Harrassowitz. In: Rocznik Orientalistyczny 71,2 (2017), 192–206.2018


Krymchak language samples. Turkic Languages 22 (2018), 276–294.Translation of the Tanakh into Crimean Karaim. History, manuscripts, and language: Lily Kahn (ed.). Jewish Languages in Historical Perspective. Leiden, Boston: Brill, 39–61 [https://brill.com/abstract/book/edcoll/9789004376588/BP000011.xml] .Uwagi nad Pamiętnikiem Aleksandra Pieńkowskiego z Uzbekistanu i Kazachstanu. Przegląd Orientalistyczny 1–2 (265–266), 41–53.Review of: Abish, Aynur. 2016. Modality in Kazakh as spoken in China. Wiesbaden: Harrassowitz. In: Wiener Zeitschrift für die Kunde der Morgenlandes 108 (2018), 473–478.

http://pto.orient.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/PO-1-2_18.pdf

Review of: Wawrzyniec Popiel-Machnicki, Adam Pleskaczyński, Konstancja Pleskaczyńska, Podróże nieodkryte. Dziennik ekspedycji Bronisława Grąbczewskiego 1889–1890 jako świadectwo hıstorii i element dziedzictwa kulturowego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017. Przegląd Orientalistyczny 1–2 (265–266), 223–226.

http://pto.orient.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/52/2019/01/PO-1-2_18.pdf

OTHER PUBLICATIONS

1989


Czego chcą Tatarzy krymscy? [What do the Crimean Tatars want?], Res Publica 3/21 (1989), 43–51.

1991


A Török-tatár kisebbség Romániában [Turkish-Tatar minority in Romania, a review with Ferenc Csortán], Keletkutatás 1991,1, 81–86.

1992


Sapsal emlékülés [Symposium on H. S. Szapszał], Keletkutatás 1992, 1, 95–97.

[co-authored by Ágnes Birtalan] 33. PIAC [33rd PIAC], Keletkutatás 1990, 2, 114–118.

1992


Bekir Czobanzade. Wiersze krymskie, [preface and introduction to the Polish translation of Çobanzade’s poems], 193–196, Rocznik Tatarów Polskich 2 (1994), 193–205.1995


Kronika wydarzeń krymskich [A chronicle of Crimean events], Rocznik Tatarów Polskich 3 (1995), 103–107.

1997


III Międzynarodowa Konferencja Turkologiczna. [3rd International Turcological Conference] 23.09.1996–27.09.1996, Ankara, Przegląd Orientalistyczny 3–4 (1997), 231–232.2000


13 photos, no 5, 78, 136, 140, 143, 152, 160, 161, 162, 168, 169, 177 and 178, in: Andrzej Drozd, Marek M. Dziekan and Tadeusz Majda. 2000. Piśmiennictwo i muhiry Tatarów polsko-litewskich. [= Katalog Zabytków Tatarskich. Vol. III] Warszawa: Res Publica Multiethnica.2001


IV Międzynarodowa Konferencja Turkologiczna Çeşme, 25. 09 – 29. 09. 2000 [4th International Conference on Turkish Studies], Przegląd Orientalistyczny 1–2 (2001), 116 – 117.

Sample of a Manuscript of the Karaim Bible (Ps: 15-16): Witold Maciejewski (ed.). 2001. The Baltic Sea Region. Culture-Societies-Politics. Baltic University Programme Teachers’ Seminar Obrzycko 29.11.2001–2.12.2001. Poznań: Department of Scandinavian and Baltic Studies, Adam Mickiewicz University, 214.2008


Warszawska orientalistyka [Oriental studies in Warsaw]. Review of: Maciej Popko (ed.). 2007. 75 lat Instytutu Orientalistycznego Uniwersytetu Warszawskiego. Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego: Nowe Książki 3 (2008), 30.2010


tureckie języki, turkijskie języki, turko-tatarskie jezyki [Turkish languages, Turkic languages, Turco-Tatar languages]: Krystyna Damm, Aldona Mikusińska (eds). 2000. Ludy i języki świata. PWN Leksykon. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 207–208 [an article published in this issue of the PWN lexicon which does not indicate authors’ names; then republished in a few subsequent lexicons and encyclopaedias edited by the PWN publishers with the indication of my name].

2011


Kyrk – dawna nazwa tatarska Sorok Tatar [Kyrk – the old Tatar name of Sorok Tatary], Przegląd Tatarski 4 (14). 1433/2011, 12–16.

2013


Katedra Studiów Azjatyckich [Department od Asian Studies]: Teresa Tomaszkiewicz, Stanisław Puppel. 2013. Krótka historia instytutów i katedr Wydziału Neofilologii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicz w Poznaniu. Poznań: Wydział Neofilologii UAM, 89–98.Cechy graficzne i językowe tekstów turkijskich w zapisie kopistów polsko-tatarskich:
http://www.tefsir.umk.pl/o,4,publikacje.html.TRANSLATIONS

1986


Mała węgierska pornografia [Translation of the fragments of Péter Esterházy’s novel A little Hungarian pornography], Literatura na Świecie 4 (177), 180–190.2013


Abaj Kunanbajuly. Słowa. Przełożył Henryk Jankowski. Nomad Investments Ltd: Ałmaty, Warszawa, Monaco, Genewa, Hong Kong. [Transaltion of Abai’s Words; prefaced by Rollan Sejsenbajew, 4–15, Mansur-Maciej Jachimczyk, 16–37, and Henryk Jankowski, 38–47].Toktarali Tanżaryk Stronice nocy | Түн парақтары. Gdańsk: Instytut Kultury Miejskiej, Wydawnictwo Słowo / Obraz Terytoria [Europejski Poeta Wolności, pp. 176].INTERVIEWS

1992


Bütün Qırımğa em qırımtatarlarnıñ alına yüregimden ökünem, Dostluq 27. 06. 1992, 2 [interviewied by Zera Bekirova].1997


Lenar Camaletdin. Bezne dä belsennär, Šähri Kazan 31. 10. 1997.2002


Ebubekirova, Sabina. Lekcii pol’skogo professora na krymskotatarskom jazyke, Golos Kryma 52 (476), 27. 12. 2002, 3; also in: Naučnyj bjulleten’ 3 (2003), 16. 12. 2002, 1.Tiliñiz havflı vaziyette. Onıñ qıymetini biliñiz!, Qırım 25 (690), 3, 28. 06. 2002 [interviewed by Enver Özenbaşlı].2003


Ana tili muiti qorantadan başlana, Yañı Dünya 1. 01. 2003, 8 [interviewed by S. Süleyman].2010


Niyar Qurtbilal. Polonyalı Türkolog Hocam Prof. Dr. Henryk Jankowski ve Kırım Üzerine Araştırmaları, Emel 233/2010, 15–18.2012


Ädilet Qabılov. Körnekti türkolog ğalım ortamızda, Mañğıstaw 19. 03. 2012, 14.Qazaq tili – daladay keñ, teñizdey tereñ, Mañğıstaw 29. 03. 2012, 14 [interviewed by Baktıbay Jaylaw].2014


Ekitildilik turğanda qazaq tili eş damımaydı, Qazaqstan–Zaman 25.12.2014, 4 [interviewed by Dana Süleymen].